Aanwijzing Bureau Veritas keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur


Bureau Veritas in Nederland heeft een aanwijzingsbeschikking verkregen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voor het uitvoeren van inspecties aan nucleaire drukapparatuur.

Naar aanleiding van een daartoe strekkende aanvraag van 25 februari 2019 is Bureau Veritas Inspection and Certification the Netherlands B.V. gevestigd te Amersfoort (hierna: Bureau Veritas) bij besluit van 24 april 2019 door de ANVS aangewezen als keuringsinstelling bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur in de ontwerp- fabricage en ingebruikname-, en gebruiksfases. De aanwijzing is gebaseerd op artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en de artikelen 11 tot en met 16 van de Regeling nucleaire drukapparatuur.

Bureau Veritas is internationaal marktleider in testen, inspecteren en certificeren (TIC). Vanuit 144 landen, verspreid over meer dan 1400 kantoren, opereren meer dan 79.000 medewerkers op basis van integriteit en ethiek, onafhankelijk advies, focus op de klant en een veilige werkomgeving. Bureau Veritas heeft sinds haar oprichting in 1828 veel ervaring opgedaan in verschillende faccetten van TIC. Al meer dan 50 jaar is Bureau Veritas ook expert in de wereldwijde nucleaire markt. Na beoordeling van de competenties van de medewerkers in Nederland, werd de aanwijzing mogelijk. Deze is geldig voor de duur van twee jaar.

Door deze aanwijzingsbeschikking kan Bureau Veritas de nationale nucleaire markt ondersteunen met het inspecteren van nieuwe installaties, leidingen en drukvaten. Daarnaast is het mogelijk dankzij de ANVS aanwijzing voor Bureau Veritas om modificaties, reparaties en periodieke keuringen te beoordelen aan nucleaire drukapparatuur.

Wereldwijd ondersteunt Bureau Veritas de nucleaire markt op vele aspecten in technische en compliance onderwerpen. Organisaties die van de expertise gebruik maken zijn de Europese unie, lokale nucleaire autoriteiten, kencentrale operators, onderzoeksreactor operators, fabrikanten van componenten en installaties. Inmiddels is Bureau Veritas direct of indirect betrokken bij meer dan de helft van alle kerncentrales in de wereld.

Naast nucleaire drukapparatuur in Nederland kan Bureau Veritas eigenaren en fabrikanten helpen als aangewezen genotificeerde instelling (PED notified body) volgens de Europese richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU en de nationale wetgeving voor drukapparatuur, het warenwetbesluit drukapparatuur (WWBDA). Voor de WWBDA heeft Bureau Veritas een aanwijzingsbeschikking voor alle mogelijke kavels van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bureau Veritas Nederland kan van de gehele nucleaire supply chain ook het management systeem certificeren volgens de internationale norm ISO 19443.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.