Aanpak reparatie stuw Linne na schade storm


Maandagochtend 10 februari 2020 zijn 2 lege duwbakken door storm losgeslagen en tegen de stuw bij Linne gedreven.

De aanvaring heeft tot schade aan de stuw geleid. Om de schade aan stuw Linne te kunnen repareren, zal Rijkswaterstaat de stuw deels droog moeten zetten.

Droogzetten stuw Linne

Bij inspectie is geconstateerd dat 4 jukken (onderdelen van de stuw) beschadigd geraakt zijn. Experts van zowel Rijkswaterstaat als partners bekijken de mogelijkheden die er zijn om de reparatie van de stuw uit te voeren. Duidelijk is dat hiervoor de stuw deels moet worden drooggezet. Op die manier kan ook het deel van de stuw dat nu onder water staat, worden geïnspecteerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden die nodig zijn om de stuw deels droog te kunnen leggen een aantal weken duren. De doorvaart voor scheepvaart gaat als gebruikelijk via sluis Linne.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.