A16: werkzaamheden tussen knooppunten Klaverpolder en Zonzeel


Rijkswaterstaat voert van vrijdag 31 augustus 21.00 uur tot maandag 3 september 2018 05.00 uur en van vrijdag 7 september 21.00 uur tot maandag 10 september 2018 05.00 uur onderhoud uit aan het asfalt van de snelweg A16.

Hierdoor is de A16 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel in de richting van Breda afgesloten voor al het verkeer.

Tegelijkertijd zijn de tussenliggende op- en afritten afgesloten, alsmede de verzorgingsplaats Den Hoek en het tankstation dat is gevestigd aan de verzorgingsplaats. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 25 minuten.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.