A16/N3: nachtafsluiting afrit richting N217 Kiltunnel; 10 – 11 augustus 2023


In de nacht van donderdag 10 augustus 22.00 uur op vrijdag 11 augustus 05.00 uur is de afrit van de A16 naar de N3 vanuit de richting Rotterdam dicht.

De afrit was in de nacht van 2 op 3 augustus ook al afgesloten.

Rijkswaterstaat heeft toen tijdelijk het kruispunt Rijksstraatweg/N3 aangepast. Dit was nodig, omdat er meer verkeer verwacht wordt door de Kiltunnel vanwege de afsluiting van de Heinenoordtunnel (A29).

Verkeer op het kruispunt dat rechtsaf slaat richting Kiltunnel (N217) kan sinds 3 augustus ook gebruik maken van de middelste strook. Vanwege de regen konden op dat moment de pijlen op de weg niet worden aangepast. Dit gebeurt op 10 en 11 augustus alsnog. Daarnaast wordt er extra bebording aangebracht.

Omleidingen afsluiting A16/N3

Tijdens de nachtafsluiting van donderdag 10 augustus 22.00 uur tot en met vrijdag 11 augustus 05.00 uur wordt verkeer lokaal omgeleid. De extra reistijd blijft beperkt tot maximaal 10 minuten.

Werkzaamheden A16/N3

Rijkswaterstaat past de pijlen op de opstelstroken bij de verkeerslichten aan. Ook wordt een extra attentiebord bij de afrit geplaatst en wordt een bord boven de weg aangepast om automobilisten attent te maken op de gewijzigde verkeerssituatie richting Kiltunnel.

De verkeerssituatie op het kruispunt Rijksstraatweg/N3 wordt tijdelijk aangepast om de verkeersdoorstroming tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel in augustus te bevorderen. Het kruispunt is onderdeel van de omleidingsroute tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel. De tijdelijke situatie geldt voor de periode van de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel, die van 5 augustus tot en met 1 september 2023 dicht is.

Er komen geen extra rijstroken bij. De rijstroken worden anders verdeeld:

Verkeer dat rechtsaf slaat naar de N217 (Kiltunnel) kan nu 2 (in plaats van 1) rijstroken gebruiken.
Verkeer dat linksaf slaat kan 2 (in plaats van 3) rijstroken gebruiken.

Renovatie Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel wordt in 2023 en 2024 grondig gerenoveerd. Ze vervangen alle installaties en alles wat daarbij hoort. We bouwen onder andere een middentunnelkanaal, repareren en vervangen beton, vervangen de lichtrooster en verlichting en vervangen de waterafvoer en het asfalt.

Zolang de Heinenoordtunnel dicht is, geldt voor het verkeer in de afgesloten rijrichting dat de Kiltunnel (N217) in die rijrichting tolvrij is.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.