60 ondernemers van wachtlijst stroomaansluiting in Amsterdam


Door een drietal slimme maatregelen te nemen, is het gelukt om de capaciteit van het elektriciteitsstation aan de Hemweg te vergroten, zonder het elektriciteitsnet uit te breiden.

Hierdoor kunnen 60 ondernemers in Amsterdam, die nu op de wachtlijst staan, de door hun gewenste elektriciteitsaansluiting krijgen.

Sinds december 2021 was het niet mogelijk voor ondernemers in de omgeving van de Hemweg om aansluiting of extra capaciteit te krijgen. In de periode 2027-2029 wordt het elektriciteitsstation Hemweg uitgebreid en is het tekort aan elektrisch vermogen structureel opgelost.

De Hemweg is het grootste elektriciteitsstation van Liander en een van de belangrijkste elektriciteitsknooppunten van Amsterdam. Het voorziet bijna heel Amsterdam West en Zaanstad van stroom. Na de aankondiging van capaciteitstekorten (congestie) in december 2021 is Liander gestart met een onderzoek of meer capaciteit kan worden gecreëerd wanneer ondernemers met een bestaande aansluiting hun vermogen flexibel zouden inzetten.

Als onderdeel van dit onderzoek is ook naar de technische mogelijkheden gekeken om de capaciteit op het net te vergroten. In dit geval leidde dit tot extra vermogen (91 MVA), waardoor er 60 ondernemers konden worden geholpen. Het gaat om bestaande klanten die meer capaciteit op hun bestaande aansluiting kregen, maar ook om nieuwe klanten. In heel Amsterdam staan nu nog ongeveer 350 ondernemers op de wachtlijst.

Unieke maatregelen

Liander heeft een drietal maatregelen genomen om meer capaciteit te creëren. Hemweg is een uniek elektriciteitsstation, met twee sets van drie transformatoren. Het onderzoek liet zien dat het efficiënter is om de Hemweg als één set van zes transformatoren te laten opereren. Deze maatregel is uniek gezien de omvang van station Hemweg.

Daarnaast bleek op het station Hemweg meer capaciteit vrij te komen door op piekmomenten de installaties iets zwaarder te belasten en in de daluren de installaties te laten afkoelen. Tot slot heeft Liander het verbruiksprofiel van alle nieuwe aanvragen nog eens onder de loep genomen. Door simulaties uit te voeren is een nieuwe voorspelling gemaakt en zijn de aannames van de eerdere voorspelling aangescherpt.

Uitbreiding stroomnet

Paul van Engelen, regiomanager Liander: “Dat we 60 ondernemers hebben kunnen helpen is ontzettend fijn. Deze ondernemers kunnen eindelijk hun ondernemers- en verduurzamingsplannen waarmaken. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want met de maatregelen die we nu nemen kunnen we helaas niet de hele wachtlijst wegwerken. Andere ondernemers moeten nog wachten tot het elektriciteitstation Hemweg en het net in de omgeving is uitgebreid.”

Op meer plaatsen in Noord-Holland heeft het elektriciteitsnet de maximale capaciteit bereikt. Het net moet eerst worden uitgebreid voordat nieuwe ondernemers kunnen worden toegelaten. Bij de uitbreiding van het net werkt Liander binnen de Taskforce Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en TenneT. De komende jaren (tot 2035) bouwt Liander 30 nieuwe elektriciteitsstations en worden er 15 bestaande stations (waaronder Hemweg) uitgebreid.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.