3M zet wereldwijd in op 100 procent hernieuwbare energie


Op de VN Klimaattop in 2018 had 3M al aangekondigd dat duurzaamheid centraal zou staan bij alle nieuwe productontwikkelingen.

Maar nu gaat het bedrijf nog een stap verder. Voor de eigen energievoorziening maakt 3M de overstap naar groene stroom. Alle vestigingen en productie-eenheden worden op termijn ook aangepast om de switch naar duurzame energie mogelijk te maken. Tegelijkertijd sluit 3M zich aan bij het wereldwijde duurzaamheidsinitiatief RE100, dat inzet op een toekomst met uitsluitend hernieuwbare energiebronnen.

“Wij willen 100% van onze eigen energiebehoeften dekken met hernieuwbare energie.” Deze ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling werd vorige week aangekondigd door CEO Mike Roman. 3M, dat wereldwijd in 200 landen actief is, heeft nu een volgende stap gezet in zijn wereldwijde hoofdkwartier in St. Paul, Minnesota (VS). Daar worden het centrale gebouw en alle omliggende faciliteiten met onmiddellijke ingang bevoorraad met groene stroom, opgewekt uit windenergie. Het hoofdkwartier van 3M heeft een oppervlakte van meer dan 165 hectare, waarop 30 gebouwen en onderzoekslaboratoria staan, die samen 12.000 medewerkers huisvesten. “3M draait hier resoluut de knop om zodat we 100 procent zelfvoorzienend worden met hernieuwbare energie “, legt Mike Roman uit. “Het is onze ambitie om vanuit onze voortrekkersrol mee te bouwen aan een meer duurzame toekomst – zowel in onze eigen kantoren als in de oplossingen voor onze klanten.”

50 procent hernieuwbare energie in 2025.

Door op de hoofdzetel volledig over te stappen op hernieuwbare elektriciteit, groeit het totale aandeel van deze duurzame energievorm in het verbruik van 3M met meer dan 5 procent tot ongeveer 30 procent. Daardoor wordt de uitstoot van broeikasgassen verder gereduceerd. Dit mooie resultaat komt bij een balans die al indrukwekkend was. Sinds 2002 heeft 3M zijn broeikasgasemissies met 68 procent verminderd, terwijl de omzet ondertussen verdubbelde. Op weg naar 100 procent hernieuwbare energie heeft 3M zich ook een ambitieuze tussentijdse doelstelling voor de middellange termijn gesteld, en dat concernbreed. Tegen 2025 wil het bedrijf ten minste 50 procent van zijn wereldwijde elektriciteitsbehoefte dekken met hernieuwbare energiebronnen.

3M sluit zich aan bij het wereldwijde klimaat- en duurzaamheidsinitiatief.

Tegelijk met de aankondiging van zijn duurzaamheidsdoelstellingen, sluit 3M zich ook aan bij RE100. Dat is een wereldwijd initiatief van bedrijven onder leiding van The Climate Group, in samenwerking met het Carbon Disclosure Project (CDP). Het brengt 165 invloedrijke bedrijven samen, waaronder Google, Nestlé, P&G en Unilever. De leden van RE100 hebben zich tot doel gesteld om voor hun wereldwijde activiteiten 100% op hernieuwbare energie over te schakelen. Helen Clarkson, CEO van The Climate Group verwelkomt de toetreding van 3M: “Grote merken kunnen andere bedrijven en klanten aanmoedigen om positieve actie te ondernemen en de transitie naar schone energie over de hele wereld te versnellen.”

Hernieuwbare energie efficiënter maken.

3M ondersteunt de hernieuwbare energiesector niet alleen door op zijn eigen sites de switch te maken naar wind- en zonne-energie. Het bedrijf ontwikkelt ook innovatieve oplossingen die de betrouwbaarheid en efficiëntie van deze energiebronnen verbeteren. Alleen al in 2017 hebben klanten, die voor 3M-producten kozen, de uitstoot van broeikasgassen met 13 miljoen ton kunnen verminderen.

Een duurzame aanpak die geldt voor alle producten.

3M zet zich al tientallen jaren consequent in voor milieubescherming en duurzaamheid en groeide uit tot een van de wereldleiders op dit vlak. In december kondigde het bedrijf aan dat het zichzelf vanaf 2019 oplegt om alle nieuwe producten over hun hele levenscyclus te evalueren met duurzaamheid als maatstaf. Zo kan bijvoorbeeld geëvalueerd worden of grondstoffen gerecycleerd en/of recycleerbaar zijn, of dat ze geproduceerd worden op een verantwoorde manier. Ook het gebruik van de producten wordt in overweging genomen, specifieke of ze bijdragen aan een circulaire economie of besparingen opleveren op het gebied van energie- of waterverbruik, of minder afval produceren.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.