27 containers met gevaarlijke stoffen onderschept door ILT en Douane


In de Rotterdamse haven hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Douane 27 containers vol met oude afgekeurde accu’s onderschept.

Deze waren via Rotterdam onderweg van Zuid Amerika naar Azië.

Uit de documenten en etiketten op de containers bleek niet dat de containers deze gevaarlijke stoffen bevatten. Tegen de rederij is een zogenoemde Last onder bestuursdwang opgelegd. Hierin staat dat de containers pas weer kunnen worden vervoerd als alle documenten op orde zijn en de stoffen op een veilige manier vervoerd kunnen worden. Op kosten van de afzender is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om dit te regelen.

Naast dat de documenten niet orde waren, waren de containers zeer slecht beladen. Pallets vol opgestapelde accu’s stonden los en konden makkelijk gaan schuiven en lekken. Omdat niet bekend was dat gevaarlijke stoffen werden vervoerd, was er een direct gevaar voor de bemanning en andere betrokkenen. Bij lekkage had ook een chemische reactie met andere (al dan niet gevaarlijke) stoffen kunnen optreden met vergaande gevolgen.

De containers zijn met het oog op de openbare veiligheid direct apart gezet. Door het onderscheppen van deze containers is een gevaarlijke situatie beëindigd.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.