24-uursstaking beveiligers op Schiphol van de baan


De door de vakbonden aangekondigde 24-uursstaking op 4 september van beveiligers is voor zover het Schiphol betreft van de baan.

Beveiligingsbedrijven en bonden bereiken akkoord Schiphol.

Schiphol heeft zich bereid verklaard om voor 2018 een financiële bijdrage te doen waardoor de beveiligingsbedrijven die actief zijn op Schiphol een akkoord hebben kunnen sluiten met de vakbonden.

Aangezien het akkoord alleen voor Schiphol geldt, gaan de stakingen van beveiligers op andere locaties in het land op 4 september vooralsnog wel door.

Zowel bonden als werkgevers, verenigd in de Nederlandse Veiligheidsbranche, benadrukken dat er voor de rest van de sector nog steeds sprake is van een patstelling. Mohamed Gafki, bestuurder FNV: ‘We willen immers ook voor de andere 28.000 beveiligers gezondere roosters, meer zekerheid, een betere werk/privé balans en fatsoenlijke loonsverhogingen in 2018 en volgende jaren.’

Het actiecomité van de FNV heeft woensdagochtend besloten het bereikte onderhandelingsresultaat positief voor te leggen aan de leden en de acties op Schiphol op te schorten. De beveiligers die op Schiphol werken, krijgen nog dit jaar een eenmalige uitkering van 700 euro op jaarbasis bij een fulltime dienstverband.’

Voor de vakbonden heeft het dreigen met een 24-uurs staking op Schiphol goed gewerkt. Gafki: ‘We hebben laten zien dat de leden van FNV en CNV bereid zijn om tot het uiterste te gaan. Door nu deze afspraken te maken, maken we aan Nederland duidelijk dat het ons niet gaat om ‘reizigers pesten’ en we bereid zijn onze bredere verantwoordelijkheid te nemen. Met dit resultaat op Schiphol zetten we de toon voor de cao Particuliere Beveiliging. Wij zijn klaar om met de werkgevers in de sector tot zaken te komen.’

Ook de beveiligingsbedrijven zijn blij met het akkoord. De Nederlandse Veiligheidsbranche laat weten: ‘We zijn zeer dankbaar voor de positieve en constructieve bijdrage van de betrokken partijen in deze kwestie. Het akkoord biedt ook zeker aanknopingspunten voor de onderhandelingen voor de rest van de sector, maar we zijn er nog lang niet.’

Bron: FNV

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.