2018 topjaar voor haven van Antwerpen


Met een 6e jaarrecord in het vooruitzicht, groei in alle cargotypes en een recente investeringsgolf, gaat 2018 voor de haven van Antwerpen de boeken in als ‘grand cru’ jaar.

De bevestiging van de aantrekkingskracht van de haven en de bestendiging van haar positie als wereldspeler en grootste geïntegreerde Europese chemische cluster dragen essentieel bij aan de continuïteit van haar rol als grootste economische motor van ons land. Voor 2019 zet het Havenbedrijf verder koers naar het bestendigen van een duurzame toekomst voor de haven. Het zet daarom volop in op structurele oplossingen voor uitdagingen zoals mobiliteit, energietransitie, digitalisatie en innovatie.

Ongeziene groei in alle segmenten

Met een verwachte groei van 5,1% ten opzichte van 2017, worden de eerder gemaakte prognoses voor een 6e jaarrecord op rij bevestigd. De verwachting voor de totale overslag in 2018 komt uit op 235 miljoen ton, een nieuw record, met een ongeziene groei in alle cargotypes. De stevige groei van de containertrafiek zet door tot 130 miljoen ton (+5,8%) of 11 miljoen TEU (+5,5%). Vloeibaar en droog massagoed groeien respectievelijk met 4,5% (76,5 miljoen ton) en 5% (12,8 miljoen ton) en breakbulk noteert een groei van 1,8% (15,6 miljoen ton).

Investeringsgolf bevestigt aantrekkingskracht chemische cluster

In 2018 zorgden toonaangevende internationale spelers in de chemische industrie zoals onder andere Borealis, INEOS, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking/AGT, voor een belangrijke investeringsgolf in de haven, goed voor ruim 2 miljard euro. Hun keuze voor Antwerpen bevestigt en bestendigt de sterke aantrekkingskracht van de Antwerpse haven als grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf: “Met deze mooie groeicijfers en de investeringsgolf bevestigt de haven in 2018 haar rol als grootste economische motor van ons land. Nu zetten wij verder koers naar een duurzame haven van de toekomst. Om duurzaam te kunnen blijven groeien, moeten we, samen met de hele havengemeenschap, onze schouders zetten onder de uitdagingen van vandaag. De haven van de toekomst moet voldoende capaciteit hebben én bereikbaar, duurzaam, slim en veilig zijn om op die manier aantrekkelijk te blijven voor investeerders.”

Nood aan extra containercapaciteit

Het nieuwe jaarrecord en de investeringsgolf bevestigen niet alleen de vitaliteit van de haven, maar ook eerdere prognoses dat in snel tempo de maximale containercapaciteit wordt bereikt en daarmee de hoogdringendheid van extra containercapaciteit.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf: “We hebben intussen onze optimale operationele capaciteitsgrens op de terminals vóór de sluizen ruim overschreden, wat concrete gevolgen heeft voor de efficiëntie. We blijven daarom beklemtonen dat bijkomende containercapaciteit voor de sluizen hoogdringend is. De haven van Antwerpen doet het goed en dat is positief nieuws voor onze economie. Het is dan ook zeer belangrijk op dit élan te kunnen verder gaan en zo snel mogelijk de nodige capaciteit te bouwen. Het zeer recente voorontwerp van voorkeursbesluit voor de creatie van extra containercapaciteit vormt de laatste rechte lijn naar een doorbraak in dit complex project. Wij zijn daarom erg blij met de inspanningen van de Vlaamse administratie en werken graag constructief mee aan de verdere uitwerking van het alternatief 9 dat nu voorligt. Dat moet verder worden geoptimaliseerd op zowel nautisch als operationeel vlak, zodat het voor de economische spelers interessant en werkbaar wordt en tegelijk de impact op de omgeving zoveel mogelijk beperkt.”

Een bereikbare haven: initiatieven om ‘modal shift’ te bevorderen

Met de start van de Oosterweelwerken voor de deur, zijn structurele oplossingen voor de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen dringender dan ooit. Het Havenbedrijf Antwerpen neemt daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt samen met de hele havengemeenschap structurele oplossingen uit om de mobiliteitsdruk voor zowel het vracht- als het personenverkeer te verminderen.

Voor het goederenvervoer wordt tegen 2030 een modal shift geambieerd met een beoogde daling van goederenverkeer via de weg van 55% naar 43%. Daarbij is de doelstelling om het spoorvervoer te verdubbelen naar 15%. Railport, een gezamenlijk initiatief van Havenbedrijf Antwerpen, MLSO en de koepelfederaties essenscia Vlaanderen en Voka Alfaport, heeft in 2018 die taak op zich genomen. Daarnaast loopt een constructieve dialoog met Infrabel om een nieuw beheermodel voor de havenspoorinfrastructuur te ontwikkelen dat de flexibiliteit en efficiëntie van het spoorvervoer moet verbeteren.

Het aandeel van de binnenvaart zou van de reeds hoge 38% nog moeten stijgen naar 42%. Eerder dit jaar ondertekende de havengemeenschap een actieplan containerbinnenvaart dat draait om drie grote pijlers: planning en samenwerking, bundeling en digitalisering. Het samenspel van al deze maatregelen moet zorgen voor een optimalisatie van de containerbinnenvaart en een efficiëntieverhoging voor alle ketenpartners. De eerste pilootprojecten rond centrale lichterplanning leidden tot positieve reacties in de markt.

Daarnaast is het Havenbedrijf gestart met workshops met de havengemeenschap rond nachtlogistiek om de bestaande infrastructuur buiten de spits meer te benutten. Het Actieplan Nachtlogistiek met alle betrokken partijen werd in oktober opgestart en doelstelling is om, na een testfase in de eerste helft van 2019, te kunnen starten tegen de zomer, samen met de start van de Oosterweelwerken.

Om ook bereikbaar te blijven voor de 60.000 werknemers in de haven werkt het Havenbedrijf eveneens aan tal van initiatieven om mensen aan te moedigen om de auto thuis te laten en gebruik te maken van een duurzaam alternatief. DeWaterbus en de Fietsbus zijn mooie voorbeelden van deze modal shift in het personenvervoer.

DeWaterbus vaart sinds 1 juli 2017 op de Schelde als alternatief vervoermiddel voor wie vanuit Hemiksem en Kruibeke naar Antwerpen wil. Sinds de lancering namen al 396.972 passagiers DeWaterbus. In oktober van dit jaar werd de zuidelijke route uitgebreid met een noordelijke route in het havengebied. Begin 2019 wordt ook de oostelijke route naar het Albertkanaal in gebruik genomen. In de zomer gaat een eerste elektrische waterbus in gebruik, met de ambitie om na een halfjaar 100% elektrisch te varen op het Albertkanaal, wat een absolute primeur zou zijn.

Met 77.541 passagiers sinds start in april van dit jaar is ook de Fietsbus een succes. Om nog meer pendelaars alternatieven aan te bieden, staan er voor volgend jaar ook een overkoepelend systeem van pendelbusvervoer en een collectief elektrisch fietssysteem in het havengebied op de planning.

35 miljoen euro voor transitieprojecten

Ook de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie staat hoog op de agenda van het Havenbedrijf. Daarom investeert het Havenbedrijf de komende 3 jaar maar liefst 35 miljoen euro in innovatieve projecten op het vlak van duurzaamheid. Getuige hiervan is ook de uitgesproken ambitie om het Deurganckdok op korte termijn van walstroominstallaties voor zeeschepen te voorzien, hetgeen voor dit dok zal resulteren in een uitstootreductie van 36% NO2[1]. Daarnaast zetten we actief in op alternatieve en duurzame brandstoffen, waaronder LNG en waterstof. CMB sleepte dit jaar de Sustainability Award in de wacht met de Hydroville, het eerste passagiersvaartuig op waterstof. Omwille van het bijzonder duurzaam potentieel dat waterstof heeft, bekijken we momenteel of de inplanting van een waterstofstation in de haven haalbaar is. Eerder deze maand werd een hydroturbine geplaatst in de Kallosluis om het opwekken van energie uit waterstroom te testen. De doelstelling is om met behulp van deze vooruitstrevende techniek alle zeesluizen in de haven op termijn energieneutraal te maken.

Een slimme, innovatieve en veilige haven dankzij digitale transformatie

De haven van de toekomst is ook een slimme haven, met een hoofdrol voor innovatie en digitalisering. Het Havenbedrijf neemt dan ook een voortrekkersrol in digitale transformatie en streeft er naar om een open en innovatieve hub te zijn die nieuwe technologieën ingang laat vinden. De ambitie is om tegen 2020 een digitaal zenuwstelsel met o.a. intelligente camera’s, sensoren en drones over de haven heen te leggen om onze monitoring te optimaliseren en direct te kunnen inspelen op gebeurtenissen. Daarnaast worden, dankzij Nxtport, het dataplatform voor de haven dat bijna 2 jaar geleden werd opgericht, data inzichtelijk en transparant gemaakt voor alle spelers in de logistieke keten.

Jacques Vandermeiren: “Door het toenemend belang van data en efficiëntiewinsten die hieruit zullen voortvloeien, bouwt het Havenbedrijf de komende jaren verder op de gelegde fundamenten van NxtPort. De versterkte participatie van het Havenbedrijf in Nxtport weerspiegelt dit vertrouwen. Wij geloven er heel sterk in dat digitalisering mee de weg baant naar slimme en (kosten)efficiënte logistiek, en ook op vlak van mobiliteit en het opvolgen van emissies een steeds belangrijkere rol gaat spelen.”

Een nieuwe schepen aan het roer

Met het einde van 2018 komt er ook een einde aan de carrière van Marc Van Peel. Na 12 jaar schepen van haven en voorzitter te zijn geweest, gaat de politicus eind december met pensioen en trekt hij de deur van het Havenhuis achter zich dicht. Als eerbetoon, werd de nieuw ingerichte Wagenzaal op het gelijkvloers naar hem vernoemd. Deze heet voortaan officieel ‘Event Hall in honour of Marc Van Peel, President of the Antwerp Port Authority from 2007 to 2018’.

“Terzelfdertijd verwelkomen we in het nieuwe jaar Annick De Ridder als havenschepen. Ik ben ervan overtuigd dat we een constructieve samenwerking tegemoet gaan.” aldus Jacques Vandermeiren.

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.