150 jarig jubileum Van Oord gevierd met internationaal symposium


Met topdiplomate Christiana Figueres als gastspreker, viert Van Oord vandaag het 150 jarig bestaan tijdens een internationaal symposium.

Naast thema’s als klimaatverandering en energietransitie wordt ook aandacht geschonken aan het Nederlandse waterbouwverleden door de presentatie van het boek Grondleggers.

Van Oord staat in 2018 stil bij het 150-jarig jubileum door aandacht te geven aan de rijke waterbouwgeschiedenis en de uitdagingen van nu, zoals klimaatverandering en energietransitie. Vandaag, 23 november 2018, vindt het symposium ‘Mastering the Elements’ plaats in de Laurenskerk, Rotterdam.

Parijs Klimaatakkoord

Van Oord heeft Ms Christiana Figueres uitgenodigd als gastspreker op het symposium. Ms Figueres was hoofdonderhandelaar van de Verenigde Naties bij de totstandkoming van het Parijs Klimaatakkoord in 2015. Zij zal het belang benadrukken van het bereiken van klimaatakkoorden om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Boekpresentatie Grondleggers

Naast actuele thema’s wordt ook stilgestaan bij het Nederlandse waterbouwverleden. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser neemt het eerste exemplaar van het boek Grondleggers in ontvangst. Dit boek is geschreven door maritiem historica Joke Korteweg, die vier jaar onderzoek deed naar de geschiedenis van Van Oord en zijn rechtsvoorgangers. Het resultaat is een verhaal over de Nederlandse baggeraars en de historische ontwikkeling vanuit het vakmanschap naar een professionele maritieme industrie. Het boek is uitgegeven door Balans.

Winnaars Innovation Challenge

De afgelopen maanden heeft Van Oord acht ondernemers begeleid bij het opstellen van een professioneel bedrijfsplan. Dit als onderdeel van de Van Oord Innovation Challenge, een wedstrijd voor start-ups en scale-ups die werk willen maken van een betere toekomst. Tijdens het symposium krijgt de winnaar de kans om zijn innovatie te presenteren aan het publiek. De winnaar ontvangt een exclusief 1-jarig partnerschap met Van Oord.

Cadeau voor alle Rotterdammers

Van Oord heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam en wil in het kader van het jubileum een geste aan de stad doen. Namens het gemeentebestuur zal locoburgemeester Bert Wijbenga een cadeau in ontvangst nemen dat de verbinding tussen stad en water zal versterken. Een project in de openbare ruimte langs de Maas, voor iedereen toegankelijk en dus een cadeau aan alle Rotterdammers.

Afsluiting jubileumjaar

In december wordt het jubileumjaar afgesloten met een tweedaags evenement rond de doop van Van Oord’s nieuwe sleephopperzuiger Vox Amalia. Op 14 december zal Hare Majesteit Koningin Máxima, in aanwezigheid van medewerkers en gasten, de doopceremonie verrichten aan de Cruise Terminal in Rotterdam.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.