Blijven genieten van de panorama’s langs de A27


Bij de verbreding van de A27 Houten – Hooipolder geldt de insteek dat de snelweg ‘te gast’ is in het landschap.

Het landschappelijke karakter van de omgeving moet zoveel mogelijk behouden blijven volgens Rijkswaterstaat. In het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE), een belangrijk vormgevingsdocument voor de aannemer straks, komt dit op alle fronten terug: ‘Het gaat om eenvoud en continuïteit, maar we willen er wel echt iets moois van maken.’

Het EPvE moet zo volledig mogelijk zijn en van een kwalitatief hoog niveau. Daarnaast moet het door alle deelnemende en belanghebbende partijen worden gedragen.

Bron: RWS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.