Aantal nautische ongevallen NZK-gebied gedaald in 2017


Het afgelopen jaar arriveerden circa 7000 zeeschepen in de havens in het Noordzeekanaalgebied, waaronder bijna 4700 in de Amsterdamse haven.

In 2017 bezochten zo’n 40.000 binnenvaartschepen de havenregio. Het aantal nautische ongevallen over 2017 bedraagt 32, tegen 44 in 2016. Bij een stabiel blijvend aantal scheepsbezoeken is het aantal nautische incidenten afgelopen jaar gedaald, zo meldt het Havenbedrijf Amsterdam.

De reden van de afname heeft volgens het Havenbedrijf te maken met het preventief werken aan het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn bij havengebruikers. Bijvoorbeeld door risico gestuurd toezicht door de inspecteurs en havenbeambten van de Divisie Havenmeester.

Ook de participatie in landelijke werkgroepen zoals bijvoorbeeld “Varen doe je Samen” heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid op het water.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.